Основні види робіт на пам’ятках архітектури і сфера їх застосування

Зазвичай розрізняють три види робіт, які повинні провадитсь на пам’ятках : реставрація, консервація і ремонт.

На практиці таке формальне розмежування має суттєві відмінності. Для трьох названих категорій прийняті дещо різний порядок розгляду і склад проектної документації. В той же час це розділення досить приблизне і не претендує на детальне розмежування нескінченно різноманітних випадків практики. Віднесення до тієї або іншої категорії робиться за переважаючим характером робіт.

Для усіх видів робіт закон встановлює деякі загальні вимоги. Вони можуть виконуватися тільки з відома державних органів охорони пам’яток та під їх контролем. Контроль не обмежується узгодженням необхідної проектної документації, але здійснюється протягом всіх робіт. Реставрація, консервація і ремонт пам’яток повинні проводитися також під спостереженням фахівців-реставраторів.

Вирішення питання про проведення тих або інших робіт на пам’ятці неможливе без попереднього його вивчення. Глибина і обсяги дослідження можуть бути при цьому різні і залежать від мети і характеру передбачуваних робіт, від того, наскільки при їх проведенні може заторкуватись основна структура пам’ятника. Дослідження, як правило, не завершується попередньою фазою, але триває на усій стадії ведення робіт, оскільки тільки по ходу їх здійснення відбувається якнайповніше розкриття пам’ятки.

Подробнее

Рост фабричных сел

Рост фабричных селСтроительство фабрик и заводов сопровождалось ростом вокруг них рабочего населения, для которого на некоторых фабриках и заводах строились   дома-казармы,   содержавшиеся большей частью в антисанитарном состоянии.

Большинство же рабочих ютилось в тесных деревянных домишках мелких домовладельцев вблизи фабрик, где появились коечно-каморочные квартиры. В. И. Ленин в 1907 г. указывал на эксплуатацию рабочего «не только фабрикантами и заводчиками, но также и домовладельцами, которые, как известно, наживаются гораздо больше на квартирах, каморках, углах и трущобах, населенных рабочими, чем на богатых квартирах»1.

Подробнее

Градостроительство Соединенных Штатов Америки во второй половине XIX — начале XX века

Градостроительство Соединенных Штатов Америки во второй половине XIX - начале XX векаГрадостроительная деятельность в США во второй половине XIX — начале XX в. была тесно связана с быстрым развитием капитализма в этой стране, перерастанием домонополистического капитализма в империализм.

В период, последовавший за гражданской войной Севера и Юга (1861 -1865), в результате которой было отменено рабство по всей стране и произошло расширение внутреннего рынка, США превратились в высокоразвитую индустриальную капиталистическую страну. Этому способствовали наличие обширных малонаселенных земель, широкая колонизация не освоенных европейцами частей континента,   массовая   иммиграция из Европы, богатые нетронутые природные ресурсы. В 1860 г. США занимали четвертое место в мире по объему промышленного производства. К 1894 г. они обогнали Англию, Францию, Германию и вышли на первое место среди индустриальных стран. Рост промышленности был связан с концентрацией производства и образованием монополий. В 1909 г. крупнейшие корпорации, составлявшие 1,1 % общего числа предприятий, давали 43,8 % всей валовой продукции. Развитие американских городов было тесно связано с этими процессами.

Подробнее