Основні види робіт на пам’ятках архітектури і сфера їх застосування

Зазвичай розрізняють три види робіт, які повинні провадитсь на пам’ятках : реставрація, консервація і ремонт.

На практиці таке формальне розмежування має суттєві відмінності. Для трьох названих категорій прийняті дещо різний порядок розгляду і склад проектної документації. В той же час це розділення досить приблизне і не претендує на детальне розмежування нескінченно різноманітних випадків практики. Віднесення до тієї або іншої категорії робиться за переважаючим характером робіт.

Для усіх видів робіт закон встановлює деякі загальні вимоги. Вони можуть виконуватися тільки з відома державних органів охорони пам’яток та під їх контролем. Контроль не обмежується узгодженням необхідної проектної документації, але здійснюється протягом всіх робіт. Реставрація, консервація і ремонт пам’яток повинні проводитися також під спостереженням фахівців-реставраторів.

Вирішення питання про проведення тих або інших робіт на пам’ятці неможливе без попереднього його вивчення. Глибина і обсяги дослідження можуть бути при цьому різні і залежать від мети і характеру передбачуваних робіт, від того, наскільки при їх проведенні може заторкуватись основна структура пам’ятника. Дослідження, як правило, не завершується попередньою фазою, але триває на усій стадії ведення робіт, оскільки тільки по ходу їх здійснення відбувається якнайповніше розкриття пам’ятки.

Подробнее

Основи сучасних понять «пам’ятка архітектури» і «реставрація»

Як видно з попереднього викладу, зміст понять «Пам’ятка архітектури» і «реставрація» мінявся в часі. Поняття ці, виникнувши порівняно пізно, трактувалися по різному залежно від філософських, художніх і інших уявлень кожного окремого періоду. При цьому вони мали тенденцію ставати складнішими, збагачуватися за рахунок все більш багатостороннього врахування зв’язків, що виникають між архітектурним твором минулого і світом людини нового часу.

В різних європейських країнах для позначення того, що ми називаємо пам’яткою архітектури, застосовуються терміни «пам’ятка», «історична пам’ятка», «архітектурна пам’ятка». У Російській імперії в минулому використовувався термін «пам’ятники старовини і мистецтва», а нині поняття «Пам’ятки архітектури» включене в загальніше поняття «Пам’ятки історії і культури», або, ще ширше, «культурної спадщини». Ці терміни відбивають двояку цінність споруд, віднесених нами до розряду пам’яток, — історичну і художню. Щоб уявити собі усю повноту значення пам’яток для сучасної людини, такого розділення ще недостатньо, оскільки кожна з цих двох основних сторін цінності пам’яток далеко не елементарна, представляючи дуже складне поєднання різних аспектів.

Подробнее

Стилистические искания зодчих второй половины XIX в.

Стилистические искания зодчих Стилистические искания зодчих второй половины XIX в. были направлены прежде всего на освоение архитектурного наследия прошлых эпох, включая национальные и общеевропейские стили. Менялись лишь источники подражания, методы и глубина их освоения. В состав городского пейзажа в этот период вошли и такие новые сооружения, связанные с развитием инженерно-технической мысли, как крытые пассажи и рынки, вокзалы, мосты, которые сближали крупнейшие города России с западно-европейскими городами.

К началу XX в. сложился основной фонд застройки городов, представляющих собой смешение зданий различных эпох и стилей, при количественном преобладании застройки второй половины XIX в. Роль связующего начала в стилистической разноголосице городов этого времени в определенной степени сыграл стиль «модерн».

Подробнее

Развитие капитализма в России во второй половине 19 — начале 20века

Россия в 20 веке

Развитие капитализма в России во второй половине XIX- начале XX в. повлекло за собой быстрый рост городов. Этот рост выражался не только в увеличении численности населения и расширении городских территорий, но и в стихийном формировании новой функциональной городской структуры, свойственной капиталистической экономике.

Подробнее

Рост фабричных сел

Рост фабричных селСтроительство фабрик и заводов сопровождалось ростом вокруг них рабочего населения, для которого на некоторых фабриках и заводах строились   дома-казармы,   содержавшиеся большей частью в антисанитарном состоянии.

Большинство же рабочих ютилось в тесных деревянных домишках мелких домовладельцев вблизи фабрик, где появились коечно-каморочные квартиры. В. И. Ленин в 1907 г. указывал на эксплуатацию рабочего «не только фабрикантами и заводчиками, но также и домовладельцами, которые, как известно, наживаются гораздо больше на квартирах, каморках, углах и трущобах, населенных рабочими, чем на богатых квартирах»1.

Подробнее

Перевоплощение Миусской площади

Миусская площадьВ 1886 г. Городская дума решила превратить старую Лесную Миусскую площадь в главную площадь этого обширного периферийного района Москвы. В середине XIX в. Миусская площадь представляла собой прямоугольное пространство с небольшим прудом посредине. К площади выходили 1-я и 3-я Миусские улицы.

Территории, окружавшие площадь, застроены были лишь частично, поскольку здесь располагались сады и огороды ямщиков. Часть территории была загромождена мелкими пищевыми предприятиями. При разработке плана Миусской площади было предусмотрено соединение ее с окружающими улицами и переулками. На южной стороне площади, на 3-й Миусской улице, было построено монументальное здание Городского народного университета им. А. Л. Шанявского (ныне АОН при ЦК КПСС).

Подробнее

Основные промышленные районы Москвы

Основные промышленные районы МосквыК 1912 г. в пределах Садового кольца проживала лишь одна треть московского населения, а остальное население города, превышавшее 1 млн. размещалось за его пределами. Это были жители фабричных окраин Москвы, где располагалось 80% промышленных предприятий и проживало 90% рабочих. Размещение промышленных предприятий происходило стихийно, без какого-либо плана. Они располагались в основном по берегам Москвы-реки и Яузы, а также вдоль основных линий железных дорог.

Основными промышленными районами Москвы были Пресня, Марьина роща, Благуша, Лефортово, Рогожско-Симоновский район, Дорогомилово и южные районы Москвы.

Особенно быстро росли северные окраины, население которых за 15 лет, с 1897 по 1912 г., увеличилось вдвое.

Подробнее

Судьба застройки южной части Садового кольца

Судьба застройки южной части Садового кольцаВ 1899-1900 гг. был сооружен в южной части кольца Павелецкий вокзал, соединивший Москву с Поволжьем. Перед вокзалом была разбита небольшая площадь; рядом с находившимся у вокзала Зацепским рынком были выстроены на месте деревянных домов кирпичные дома с гостиницами, лавками и трактирами.

С Садовым кольцом посредством Домниковской и Каланчевской .улиц была связана и Каланчевская площадь, на которой последовательно были построены вокзалы: Николаевский (ныне Ленинградский), возведенный на рубеже 1840-1850-х годов; Ярославский — сооруженный в 1907 г. на месте старого вокзала Ф. О. Шехтелем, и начатый в 1913 г. по проекту А. В. Щусева — Рязанский (ныне Казанский) вокзал, завершенный уже в советский период.

Подробнее

Процесс формирования Садового кольца

Процесс формирования Садового кольцаВ период капитализма завершился процесс формирования Садового кольца. Как известно, после срытия Земляного вала в 1816 г. территория его была отдана под застройку с обязательством устройства перед домами палисадников и садов. Палисадники, находившиеся в частном владении, были разнородными по характеру озеленения и протяженности.

Между ними находились проезды, которые соединяли между собой радиальные дороги Москвы. В Садовом кольце возникли отрезки бульваров — Зубовский, Смоленский, а в 1877 г. — Новинский (улица Чайковского). Застройка Садовых улиц все еще носила провинциальный характер и зависела от социального состава проживавшего здесь населения. Так, например, вдоль новых бульваров, и особенно Новинского, располагались дворянские особняки, тогда как Садово-Кудринская, Садово-Триумфальная, Садово-Черногрязская были по преимуществу застроены деревянными и каменными домами мелких чиновников, небогатых купцов и мещан. В отличие от застройки центральных улиц дома вдоль Садовой были отдельно стоящими и не образовывали сплошного фасадного фронта.

Подробнее

Изменения в благоустройстве Бульварного кольца Москвы

Бульварное кольцо МоскваПример сочетания просветительских учреждений с доходными домами и личными особняками представляла Большая Никитская улица (ныне улица Герцена). На старой московской улице были радикально перестроены старые и построены новые (Ботанический и Зоологический) корпуса Московского университета (архит. К. М. Быковский), сооружено здание консерватории, перестроенное из особняка Воронцовых (архит. В. П. Загорский); построено в «русском стиле» здание театра «Парадиз» (архит. Ф. О. Шехтель).

В то же время на улице строились многоэтажные дома, богатые особняки фабрикантов и торговцев (из которых следует выделить особняк Лопатиной, архит. А. С. Каминский) и рядовые кирпичные здания, характерные больше для той части улицы, которая шла от Никитских ворот до Кудринской площади.

Подробнее